Conducerea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP Bihor

Ioan Mang - Președinte A.D.I. ECOLECT GROUP BIHOR
Ioan Mang

Președinte A.D.I. ECOLECT GROUP BIHOR

Bujor Chirilă - Director Executiv A.D.I. ECOLECT GROUP BIHOR
Bujor-Chirilă

Director Executiv A.D.I. ECOLECT GROUP BIHOR

Tibor Bimbó Szuhai - Director Executiv Adjunct A.D.I. ECOLECT GROUP BIHOR
Tibor Bimbó-Szuhai

Director Executiv Adjunct A.D.I. ECOLECT GROUP BIHOR